ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เมโทร แซนด์แอนด์ซี รีสอร์ท

จันทบุรี

ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
100 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
40 ตร.ม.
 
 

โรงแรม โคราช รีสอร์ท

นครราชสีมา

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
78 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
30 ตร.ม.
 
 

เขาใหญ่ เทอราซโซ่

นครราชสีมา

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
20 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 ตร.ม.
 
 

เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท

พระนครศรีอยุธยา

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
6 ห้อง
ความจุ (คน)
5 - 1,200 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
135 - 840 ตร.ม.
 
 

กนกวรรณทัวร์

ตรัง

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
โลจิสติกส์

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

บริษัท ของขวัญ ครีเอทีฟ จำกัด

นครราชสีมา

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน

ซาวด์อินทาวน์สตูดิโอ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจบริการอื่น ๆ

พุทธรักษา หัวหิน รีสอร์ท

ประจวบคีรีขันธ์

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
40 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
44 - 140 ตร.ม.
 
 

เดอะ วีคเอนด์ พัทยา

ชลบุรี

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
29 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
50 ตร.ม.
 
 

บริษัท บีสโปค เดซติเนชั่น แมนเนจเมนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

เดอะ กรีนพาร์ค รีสอร์ท

ชลบุรี

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
193 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
32 - 96 ตร.ม.