ค้นหาจาก

โชว์ / การแสดง

ทั้งหมด 102 รายการ

ค้นหาละเอียด

ตัวกรอง :  
ล้างตัวกรอง

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จ.เชียงราย

เชียงราย

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
โชว์ / การแสดง
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
121 ตร.ม.
 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
โชว์ / การแสดง
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
0 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
60 ตร.ม.
 
 

กลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี

เพชรบุรี

โชว์ / การแสดง
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

ลำพูน

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ที่พัก
บริการสำหรับผู้จัดงาน
โชว์ / การแสดง
ร้านค้า / สินค้า
โลจิสติกส์
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 300 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
25 - 150 ตร.ม.
 
 

การโชว์

ชลบุรี

โชว์ / การแสดง

คณะหนังใหญ่วัดขนอน

ราชบุรี

โชว์ / การแสดง

ครีเอทีพ คอนเซปท์ เอวี จำกัด

ภูเก็ต

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
โชว์ / การแสดง

คาน พรีเซนเต็ด บาย สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

ชลบุรี

โชว์ / การแสดง

จินไท่แอนด์บูมบูมคาบาเรต์โชว์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

โชว์ / การแสดง
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

จือปาก จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริการสำหรับผู้จัดงาน
โชว์ / การแสดง

เจเค แพลนเนอร์

พระนครศรีอยุธยา

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
โชว์ / การแสดง

เจโอมาร์เก็ตติ้ง

นครราชสีมา

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
โชว์ / การแสดง