ติดต่อเรา

Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)

จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในปี พ.ศ. 2545 หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้จัดตั้งให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยได้ให้การสนับสนุนด้านบริการต่าง ๆ เน้นการบริการเป็นหลักสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากทั่วโลก ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการจัดแสดงนิทรรศการ


วันนี้ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้ตระหนักถึงนโยบายเศรษฐกิจ ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ของรัฐบาลและมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมที่สำคัญ 10 อุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของนานาชาติและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) พร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงทุกความสำเร็จในทุก ๆ ด้านของธุรกิจ


อาคารสยามพิวรรธทาวเวอร์ชั้น 25 และ 26 ยูนิต A2
B1 และ B2 989 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน 10330
mice-line-icon@thaimiceconnect