เกี่ยวกับ Thai MICE Connect

Thai MICE Connect: e-MICE Marketplace
เชื่อมโยงธุรกิจไมซ์ จัดการง่ายแค่คลิก
 “

              Thai MICE Connect (ไทย ไมซ์ คอนเน็ค) เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ที่รวบรวมฐานข้อมูล สินค้า และบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างครบครัน และพัฒนาเป็น  E-MICE Marketplace ของอุตสาหกรรมไมซ์ครั้งแรกในไทย เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และติดต่อธุรกิจได้ตรงตามความต้องการ  สะดวกทุกที่
ทุกเวลา และยังจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตลอด ทั้งห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานไมซ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลไมซ์แห่งชาติ

            นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้การจัดงานไมซ์ในประเทศไทยตอบรับเทรนด์ไมซ์ดิจิตัล เพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการทำการตลาด และสามารถขยายตลาดไปยังลูกค้าในและต่างประเทศได้ครบจบในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยชุดข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตอบรับทุกความต้องการของนักเดินทางไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์ของ Thai MICE Connect

•  ค้นหาผู้ประกอบการไมซ์ได้ง่าย แค่คลิกข้อมูล

•  รับสิทธิประโยชน์ทางกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
    และโครงการต่างๆ ของ สสปน.

•  เพิ่มช่องทางในการโปรโมตธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก

•  ใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม