ค้นหาจาก

สถานที่จัดงาน

ทั้งหมด 884 รายการ

ค้นหาละเอียด

ตัวกรอง :  
ล้างตัวกรอง

คาเฟ่เดอปารีสขอนแก่น

ขอนแก่น

สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 270 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
32 - 96 ตร.ม.
 
 

Amarin Plaza

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
0 - 0 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
0 - 0 ตร.ม.
 
 

AUBE

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
0 - 0 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
0 - 0 ตร.ม.
 
 

Bangkok Marriott Hotel The Surawongse

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
0 - 0 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
0 - 0 ตร.ม.
 
 

Blue Elephant Governor Mansion Phuket

ภูเก็ต

สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
0 - 0 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
0 - 0 ตร.ม.
 
 

CBD2

สุราษฎร์ธานี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
130 - 130 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
0 - 0 ตร.ม.
 
 

CDC Crystal Grand Ballroom

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
8 ห้อง
ความจุ (คน)
0 - 0 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
0 - 0 ตร.ม.
 
 

CENTRALPLAZA NAKHON RATCHASIMA

นครราชสีมา

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
2,100 - 6,200 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
948 - 2,332 ตร.ม.
 
 

Diamond Plaza Hotel

สุราษฎร์ธานี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
10 ห้อง
ความจุ (คน)
0 - 100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
0 - 0 ตร.ม.
 
 

Fisherman's Resort

เพชรบุรี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
195 - 195 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
88 - 88 ตร.ม.
 
 

Fortune Rajpruek Hotel

นครราชสีมา

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
1,720 - 1,720 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
500 - 500 ตร.ม.
 
 

Gorgeous Home and Garden Converted into Indian Restaurant

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
0 - 0 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
0 - 0 ตร.ม.