ค้นหาจาก

วิทยากร

ทั้งหมด 27 รายการ

ค้นหาละเอียด

ตัวกรอง :  
ล้างตัวกรอง

สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
หัวข้อบรรยาย
วิทยากรมืออาชีพ

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
วิทยากร

หจก.รุ่งสีมา

นครราชสีมา

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
วิทยากร

อินโนว่าแม็ทชิ่งจำกัด

กระบี่

ธุรกิจบริการอื่น ๆ
วิทยากร

ไฮฟ์สเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
วิทยากร

JARRUK DARDEE

พระนครศรีอยุธยา

วิทยากร

Suhbpong Jobe Smithtun

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร

Thanathorn Santichat

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร

ครูสด & ครูตอง ค่ายเจษฯ

ชลบุรี

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
กิจกรรมสันทนาการ

จุฑา ธาราไชย

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับMICE
MICE city และความสำคัญของไมซ์ต่อเมือง

ดร.มาลัย ลีส่งสิทธิ์ลาลัย

ระยอง

วิทยากร

ดร.ศิริญญา วิรุณราช

ชลบุรี

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
การตัดต่อวิดีโอผ่านมือถือด้วยตนเอง
การคิด content ในการทำการตลาด
การทำงานเป็นทีม
การบริหารคนต่าง Gen
การเป็นพนักงานที่ดีและการทำงานเป็นทีม
การคิดเชิงบวกและภาวะผู้นำ
การขายออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียล