ค้นหาจาก

วิทยากร

ทั้งหมด 22 รายการ

ค้นหาละเอียด

ตัวกรอง :  
ล้างตัวกรอง

หจก.รุ่งสีมา

นครราชสีมา

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
วิทยากร

JARRUK DARDEE

พระนครศรีอยุธยา

วิทยากร

Suhbpong Jobe Smithtun

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร

Thanathorn Santichat

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร

ครูสด & ครูตอง ค่ายเจษฯ

ชลบุรี

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
กิจกรรมสันทนาการ

จุฑา ธาราไชย

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับMICE
MICE city และความสำคัญของไมซ์ต่อเมือง

ดร.มาลัย ลีส่งสิทธิ์ลาลัย

ระยอง

วิทยากร

ดร.ศิริญญา วิรุณราช

ชลบุรี

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
การตัดต่อวิดีโอผ่านมือถือด้วยตนเอง
การคิด content ในการทำการตลาด
การทำงานเป็นทีม
การบริหารคนต่าง Gen
การเป็นพนักงานที่ดีและการทำงานเป็นทีม
การคิดเชิงบวกและภาวะผู้นำ
การขายออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียล

ดร.สุดเขต สกุลทอง

เชียงใหม่

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
การบริหารจัดการยุคใหม่
การสื่อสารองค์กร
การสร้างทีมงาน
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
Disruptive Technology Business
ธุรกิจ Modern Platform
ธุรกิจแบ่งปัน

ดร.สุธาศิณี สุศิวะ

ปราจีนบุรี

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
การตลาดยุคดิจิตอล

ดวงเด็ด ย้วยความดี

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร

นารีรัตน์ นุโยค

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
การพัฒนาบุคลิกภาพ