นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)


        เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของ สสปน. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจดจำข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงการจดจำสิ่งที่ท่านตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลและนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ บริการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของท่าน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของสสปน.

        นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ การลบ ปฏิเสธการเก็บคุกกี้ และการตั้งค่าคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุกกี้คืออะไร
        คุกกี้ คือ ไฟล์เล็กๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อนๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

        ในการทำงานของคุกกี้ จะทำให้ สสปน. เก็บข้อมูลด้านล่างนี้โดยอัตโนมัติ
(1.1) วันที่และเวลาที่เข้าเว็บไซต์ และ IP (Internet Protocol) Address และ Domain name จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
(1.2) ประเภทของเบราว์เซอร์ และระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
(1.3) ข้อมูลการเยี่ยมชม และระยะเวลาการเยี่ยมชม
(1.4) วันที่และเวลาที่ออกจากเว็บไซต์ และ IP (Internet Protocol) Address และ Domain name จากจุดที่ท่านออกจากเว็บไซต์

2. การทำงานของคุกกี้
        สสปน. ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้ สสปน. สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ สสปน. ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ของ สสปน. เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ และในบางกรณี สสปน. จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด


3. คุกกี้ที่ สสปน. ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้
(3.1) Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สสปน. เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
(3.2) Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สสปน. จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

4. วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้
(4.1) คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
        คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สสปน. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สสปน. ซึ่งจำเป็นต้องใช้คุกกี้ได้
(4.2) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)
        คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สสปน. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สสปน. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สสปน. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น โดยอาจมีคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามด้วย การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สสปน. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้ 
(4.3) คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)
        คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ รวมถึง สินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สสปน. และสสปน. ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สสปน. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

5. การตั้งค่าคุกกี้

        หากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้ หากท่านมีการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้บนอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ใหม่ อุปกรณ์ของท่านจะยอมรับคุกกี้ตามที่ตั้งค่าไว้เดิมโดยอัตโนมัติ เมื่อเข้าใช้งานครั้งต่อไป หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของ สสปน. ได้ 

        หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

6. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น และการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก
        เว็บไซต์ของ สสปน. อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ สสปน. ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมโยงอาจจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้และประเภทคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ สสปน. ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้ของเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมโยงเหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย สสปน. จะไม่รับผิดชอบการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียดังกล่าว และสสปน. ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียดังกล่าว รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์อื่นนั้น

        ในบางกรณีสสปน. อาจใช้คุกกี้ที่จัดทำโดยบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ เช่น Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชันการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและแพร่หลายที่สุด เพื่อช่วยให้สสปน.เข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของ สสปน.อย่างไร รวมถึงวิธีที่ สสปน.สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของท่านให้ดีขึ้นได้ คุกกี้เหล่านี้อาจติดตามสิ่งต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในเว็บไซต์และหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเพื่อให้สสปน.สามารถจัดเตรียมเนื้อหาที่น่าสนใจและเหมาะสมต่อไป

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้
        นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้ บริการจริง โดย สสปน. จะมีการประกาศแจ้งการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น สสปน. ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

8. การติดต่อ สสปน.
        ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของสสปน. ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สสปน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

ชื่อ: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
สถานที่ติดต่อ:  เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 25, 26 ยูนิต เอ2, บี1 และบี2 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ช่องทางการติดต่อ: [email protected]
Call Center: 1105 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Data Protection Officer: DPO

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 25, 26 ยูนิต เอ2, บี1 และบี2 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
ช่องทางการติดต่อ: [email protected]
Call Center: 1105 

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ประกาศใช้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป