คำถามที่พบบ่อย

ย้อนกลับ

ปัญหาทั่วไป

A: 1. กรณีแสดงรหัสขึ้นต้นด้วย 5xx หมายถึง เกิดปัญหาจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ให้ผู้ใช้งานรอผู้ดูแลระบบแก้ไขปัญหา เมื่อเว็บไซต์ใช้งานได้แล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ตามปกติ
2. กรณีแสดงรหัสขึ้นต้นด้วย 4xx หมายถึง เกิดปัญหาจากฝั่งผู้ใช้งาน ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบเว็บเบราว์เซอร์ และอินเทอร์เน็ตว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ และลองเข้าเว็บไซต์อีกครั้ง
3. หากยังไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ แนะนำให้ผู้ใช้งานลองรีเฟรชหน้าเว็บไซต์ หรือลบแคชในเบราว์เซอร์ จากนั้นเข้าเว็บไซต์อีกครั้ง
4. หากเว็บไซต์ยังใช้งานไม่ได้ ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่เว็บไซต์ TCEB เพื่อแชทพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ TCEB ผ่านเว็บไซต์ หรือเบอร์โทรติดต่อ
A: 1. ตรวจสอบที่ปุ่มเปลี่ยนภาษาด้านบนขวาว่าเปลี่ยนเป็นภาษาที่ต้องการหรือไม่
2. ลองเข้าเว็บไซต์อีกครั้ง และกดปุ่มเปลี่ยนภาษา
A: 1. ตรวจสอบว่าเข้าสู่ระบบแล้วหรือไม่ หากเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงชื่อผู้ใช้งานด้านบนขวา หรือยังไม่มีบัญชีให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน

2. จากนั้นให้กดที่ชื่อผู้ใช้งานที่เมนูด้านบน จะแสดงเมนูใช้งาน เลือกเมนู โปรไฟล์บัญชีทั่วไป กดปุ่ม แก้ไขโปรไฟล์ของฉัน จากนั้นแก้ไขข้อมูลส่วนตัวโดยกรอกให้ครบทุกช่อง จากนั้นกดปุ่ม บันทึก
A: 1. ตรวจสอบว่าเข้าสู่ระบบแล้วหรือไม่ หากเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงชื่อผู้ใช้งานด้านบนขวา หรือยังไม่มีบัญชีให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน
2. ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยกับผู้ให้บริการผ่านศูนย์ข้อความ โดยสามารถเข้าสู่ช่องทางการแชทสนทนาได้ดังนี้
2.1. เข้าจากการกดที่เมนูประเภทธุรกิจไมซ์ทั้งหมด เลือกสถานประกอบการ เมื่อเข้ามายังหน้ารายละเอียดแล้วกดปุ่ม แชท/สนทนากับผู้ประกอบการ
2.2 เข้าจากการกดชื่อผู้ใช้งานที่เมนูด้านบน จะแสดงเมนูใช้งาน เลือกเมนู แชทสนทนา และเลือกรายการผู้ประกอบการที่ต้องการจะสนทนา
A: 1. ตรวจสอบว่าเข้าสู่ระบบแล้วหรือไม่ หากเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงชื่อผู้ใช้งานด้านบนขวา หรือยังไม่มีบัญชีให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน

2. ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม แชทสนทนากับผู้ประกอบการ ในหน้ารายละเอียดธุรกิจนั้น ๆ เพื่อพูดคุยกับธุรกิจหรือผู้ให้บริการ
A: ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม ขอใบเสนอราคา ที่มุมขวาด้านบนกล่องแชทสนทนา และกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้บริการหรือผู้ประกอบการทราบ จากนั้นกดบันทึก และสามารถไปเช็คการขอใบเสนอราคาที่ส่งไปได้ส่วนประวัติการขอใบเสนอราคา
A: 1. ให้ตรวจสอบว่าผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบแล้วหรือไม่ หากเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงชื่อผู้ใช้งานด้านบนขวา หรือยังไม่มีบัญชีให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน
2. ผู้ใช้งานต้องรอผู้ให้บริการเสนอราคาก่อน แล้วราคาจะแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นในศูนย์ข้อความ
A: 1. สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการในระบบ Thai MICE Connect สามารถสมัครผ่านระบบได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. เงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ Thai MICE Connect มีดังต่อไปนี้
- ประกอบกิจการ หรือยื่นวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียน หรือยื่นวัตถุประสงค์ในการส่งงบการเงินปีล่าสุดตรงกับหมวดธุรกิจไมซ์ใน MICE Ecosystem
- ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
- เป็นผู้ประกอบการที่มีสถานะดำเนินกิจการอยู่
- มีการยื่นงบการเงินในปีงบการเงินล่าสุด
- กรณีเป็นธุรกิจโรงแรม ที่พัก หรือรีสอร์ทต้องได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- กรณีเป็นธุรกิจนำเที่ยวต้องได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ปัจจุบันระบบรองรับเฉพาะวิทยากรที่มีสังกัดหน่วยงาน
A: ให้พิจารณาที่ผู้ดูแลข้อมูลในแต่ละสาขาเป็นหลัก กรณีมีผู้ดูแลข้อมูลแยกกัน แนะนำให้สมัครแยกรหัสผู้ใช้งานตามสาขา แต่ถ้าเป็นผู้ดูแลข้อมูลท่านเดียวกันสามารถเลือกเพิ่มประเภทธุรกิจ ที่หน้าบันทึกข้อมูลธุรกิจของผู้ให้บริการ
A: ชื่อสถานประกอบการเป็นชื่อที่ในทางการค้าเป็นที่รู้จักในแวดวงการค้า ในขณะที่องค์กรหรือชื่อบริษัท คือชื่อที่ใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล
A: ในปัจจุบันระบบจะยังไม่บังคับกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล แต่เพื่อให้ง่ายต่อการอนุมัติเป็นผู้ให้บริการในระบบ แนะนำให้กรอกให้ครบถ้วน โดยเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักนี้ สามารถค้นหาได้จากหนังสือรับรองนิติบุคคล
A: ในส่วนของรูปภาพของธุรกิจนั้น ระบบจะแยกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. โลโก้สถานประกอบการ
2. ภาพปก หรือ Display Thumnail เป็นรูปที่ใช้ในการแสดงผลการค้นหาผู้ให้บริการ ควรเป็นภาพขนาดสี่เหลี่ยผืนผ้าแนวตั้ง และสื่อถึงธุรกิจที่ให้บริการ
3. รูปภาพประกอบข้อมูลสถานประกอบการ เป็นรูปแสดงรายละเอียดธุรกิจเพิ่มเติม ที่สามารถ upload ได้มากกว่า 1 รูป และสูงสุด 15 รูป

ทั้งนี้ควรคัดเลือกรูปที่มีขนาดตามที่ระบบแนะนำไว้
A: ระยะเวลาในการอนุมัติให้เป็นผู้ให้บริการในระบบ Thai MICE Connect ไม่เกิน 14 วัน
A: แคมเปญคลิกติดใจ เป็นแนวคิดทางด้านโปรโมชั่น แคมเปญที่สนับสนุนให้ผู้ให้บริการในระบบ Thai MICE Connect ได้รับสิทธิพิเศษ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการติดต่อธุรกิจ และนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านระบบ Thai MICE Connect
A: ผู้ให้บริการสามารถเข้าร่วมแคมเปญได้ โดยอัตโนมัติเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบ โดยการสะสมใจไมซ์ ซึ่งมี 4 ระดับ ดังนี้

ใจไมซ์ที่ 1 Verify ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในเว็บฐานข้อมูลนี้ก็จะได้รับคะแนนเพียงพอจะได้ 1 ใจไมซ์ทันที

ใจไมซ์ที่ 2 กรอกข้อมูลที่เป็นข้อมูลบังคับ เกี่ยวกับกิจการให้เต็มก็จะได้คะแนนเพียงพอจะขึ้นเป็น 2 ใจไมซ์

ใจไมซ์ที่ 3 ทำการโพสต์ข่าวสารหรือโปรโมชั่นธุรกิจครบ 30 ครั้ง จะขึ้นเป็น 3 ใจไมซ์

ใจไมซ์ที่ 4 เมื่อชวนเพื่อนมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Thai MICE Connect ทั้งฝั่งของผู้จัดงานหรือผู้ประกอบการ ครบ 8 คนขึ้นไป จะได้ 4 ใจไมซ์ทันที
A: 1. สิทธิประโยชน์สำหรับ 1 ใจไมซ์ มีดังนี้
1.1 จะได้รับข่าวสารว่ามีอะไรไรมาใหม่ในวงการไมซ์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ หรือ สถานที่ใหม่ๆ งาน Event ใหญ่ๆ
1.2 จะได้รับการแจ้งเตือนในอีเมลเมื่อมีคนสนใจในธุรกิจ จะแจ้งว่าเป็นบุคคลใดที่ลงทะเบียนไว้บ้าง
1.3 เข้าถึงปฏิทินงานอีเว้นท์ต่างๆ
1.4 ข้อมูลที่อยู่ในฐานนี้จะได้รับการเชื่อมต่อไปยังฐานอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก
2. สิทธิประโยชน์สำหรับ 2 ใจไมซ์ มีดังนี้
2.1 สามารถรวมกลุ่มกับพันธมิตรอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกได้ เช่น กลุ่มค้าของออร์แกนิค
2.2 สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม คือ จะได้ขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ในการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์จากลูกค้า ซึ่งมีโอกาสในการได้รับเลือกก่อน ผู้ประกอบการที่อยู่ด้านหลังๆ
3. สิทธิประโยชน์สำหรับ 3 ใจไมซ์ มีดังนี้
3.1 ได้รับสรุปทางสถิติของคนที่เข้ามาเยี่ยมชมในหน้าเพจของผู้ประกอบกิจการนั้นด้วย
4. สิทธิประโยชน์สำหรับ 4 ใจไมซ์ มีดังนี้
4.1 ได้ขึ้นว่าเป็น MICE Recommend รวมถึงได้ตรา Sticker และ Certificate
4.2 รับสิทธิได้โปรโมทลงเพจ Thai MICE Connect
A: สำหรับใจไมซ์ 4 ดวงจะไม่มีวันหมดอายุ
A: จัดกิจกรรมนอกสถานที่ๆตั้งบริษัท เช่น บริษัท AA ตั้งอยู่อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ จึงไม่สามารถจัดที่ ตึกอาคาร สยามพิวรรธน์ ทาวเวอร์ได้ แต่สามารถจัดโรงแรมในพื้นที่ใก้ลเคียงในเขตอำเภอเดียวกันได้ เช่น จัดกิจกรรมที่ Mercure Hotel เป็นต้น
A: สามารถทำได้โดยจะต้องยื่นหนังสือขอเลื่อนหรือขอยกเลิก ก่อนวันที่จะจัดกิกรรม 10 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือสถานที่ โดยไม่มีการแจ้งจะไม่สามารถเบิกเงินสนับสนุนได้
A: ไม่ควรขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนครับ นอกจากกรณีที่มีการกิจกรรมไมซ์ แยกออกมาชัดเจน ลงพื้นที่ชุมชน เป็นรูปแบบการจัดประชุม ไม่ใช่ท่องเที่ยว สามารถขอรับการสนับสนุนได้
A: กรณีนี้เนื่องจาก จังหวัด หรือ ศคบ. ได้มีประกาศของภาครัฐแจ้งแล้ว ทุกคนควรต้องปฏิบัติตาม แนะนำว่าควรทำหนังสือขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
A: สสปน. จ่ายยอดเช็ค 14,859.82 บาท รายละเอียด ดังนี้ สสปน. หัก 1% ก่อน vat เช่น 15,000 บ. vat 7% เท่ากับ 981.31 บ. เหลือ 14,018.69 บ. สสปน. หัก ณ ที่จ่าย 1% 140.18 เช็คจะเท่ากับ 14,859.82 บาท
A: โครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า เป็นโครงการที่ สสปน
ให้เงินสนับสนุนการจัดงานประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Meeting and Incentive) ในประเทศไทย ของบริษัท องค์กรเอกชน ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย โดยมีเงื่อนไขในการให้การสนับสนุนตามประกาศ หลักเกณฑ์ ของ สสปน.
A: ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดย ลงทะเบียนผ่าน www.thaimiceconnect.com
A: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
A: ขอรับสนับสนุนได้ตั้งแต่ วันที่ 16 เมษายน 64 ถึง วันที่ 15 กันยายน 64 หรือ จนกว่าจะครบจำนวนเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน (แล้วแต่เหตุใดจะถึงก่อน)
A: ผู้ที่สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า ปี 2564 ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ และ นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนของไทย โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
หมวด ก. ผู้ประกอบการ หมายถึง
1. ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ Destination Management Company (DMC) บริษัทรับจัดการประชุม บริษัทนำเที่ยว ผู้ประกอบการข้างต้น จะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2. โรงแรม หรือสถานที่จัดงาน ที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย หรือ สมาคมโรงแรมในภูมิภาคหรือจังหวัด หรือสมาคมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. โรงแรมหรือสถานที่จัดงาน ที่ได้รับมาตรฐาน TMVS (Thailand MICE Venue Standard) หรือ AMVS (ASEAN MICE Venue Standard)

หมวด ข นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน คือ นิติบุคคลที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีด้วยกัน 5 ประเภท ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน สมาคม มูลนิธิ และในที่นี้หมายรวมผู้ประกอบกิจการเอกชนทั้งหมด เช่น บริษัท จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เป็นต้น
A: ได้ โดยต้องเป็นบริษัททัวร์หรือผู้ประกอบการนำเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้อง และเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ www.thaimiceconnect.com จึงจะยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้
A: ได้ โดยบริษัทต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีด้วยกัน 5 ประเภท ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน สมาคม มูลนิธิ และในที่นี้หมายรวมผู้ประกอบกิจการเอกชนทั้งหมด เช่น บริษัท จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เป็นต้นด้วย สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงผ่านการลงทะเบียนที่
www.thaimiceconnect.com
A: ผู้ขอรับการสนับสนุน ต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน ซึ่งไม่นับรวมเด็ก เยาวชน และนิสิตหรือนักศึกษา
A: ได้ทุกจังหวัด เพียงแค่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ตั้งที่ทำการของเจ้าของงาน