+ See More

ชุมชนแสงดาวรักษ์ถิ่น

ชุมชนที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอมด้วยวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธา เสี่ยงทายด้านความรัก การงาน การเงิน ชุมชนแสงดาวรักษ์ถิ่น เส้นทางจักรยานเรียบริมน้ำน่านที่ชวนหลงใหล อาหารพื้นถิ่น สำรับหลงรักแสงดาว

  • 31 หมู่ที่ 5 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65000 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
  • จาก อบต.ปากโทก 500 เมตร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน