+ See More

ชุมชนแสงดาวรักษ์ถิ่น

ชุมชนที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอมด้วยวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธา เสี่ยงทายด้านความรัก การงาน การเงิน ชุมชนแสงดาวรักษ์ถิ่น เส้นทางจักรยานเรียบริมน้ำน่านที่ชวนหลงใหล อาหารพื้นถิ่น สำรับหลงรักแสงดาว

  • 31 หมู่ที่ 5 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65000 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
  • จาก อบต.ปากโทก 500 เมตร

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เจ้าสัวพาเที่ยว 062-6519226

พิษณุโลก

โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ภาราดี ทัวร์

พิษณุโลก

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
วิทยากร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

เจ้าสัวพาเที่ยว 062-6519226

พิษณุโลก

โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บ้านเจ้าจัน จันทร์เจ้า

พิษณุโลก

บริการสำหรับผู้จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
อาหารและเครื่องดื่ม
ร้านค้า / สินค้า

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
วิทยากร

สมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง

พิษณุโลก

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
บริการสำหรับผู้จัดงาน

ภาราดี ทัวร์

พิษณุโลก

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน