สมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง

ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ได้แก่ การจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการและงานแสดงสินค้าของผู้จัดนิทรรศการแสดง สินค้าผู้รับเหมาจัดแสดงสินค้าผู้ขนส่งและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวซ้อง โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเป็นองค์กรกลางในการประสานงานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและผู้ประกอบการธุรกิจ MICE ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง กับหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรม MICE และองค์กรส่งเสริมประกอบธุรกิจ MCEในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ๒) เพื่อเป็นหน่วยดำเนินการในการรับจัดกิจกรรม MICE ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง โดยอาศัยศักยภาพของสมาชิก ที่เป็นผู้ประกอบการและผู้ประกอบการธุรกิจ MICE ในพื้นที่นำไปสู่การกระจายประโยชน์จากการดำเนินงานร่วมกัน

  • 44/5-6 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก

พิษณุโลก

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
12 ห้อง
ความจุ (คน)
15 - 2,000 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
50 - 1,540 ตร.ม.
 
 

ร้านฟ้าไทยฟาร์ม

พิษณุโลก

อาหารและเครื่องดื่ม
สถานที่จัดงาน
ระดับราคาอาหาร
251 - 500
รองรับ (ที่)
101 - 150
 
 

โรงแรม น่านเจ้า

พิษณุโลก

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
100 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
32 ตร.ม.
 
 

เดอะร์ ไพรด์ โฮเทล พิษณุโลก

พิษณุโลก

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 150 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
50 - 180 ตร.ม.
 
 

ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิษณุโลก

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
5 ห้อง
ความจุ (คน)
40 - 3,000 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
128 - 4,480 ตร.ม.
 
 

โรงแรมพิษณุโลกออคิด

พิษณุโลก

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
4 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 400 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
75 - 400 ตร.ม.