สมาคมสื่อสองแควประชุมประจำเดือนมิถุนายน2566


สมาคมสื่อสองแควพิษณุโลก ลงพื้นที่ทำกิจกรรม สร้างสรรค์ อนุรักษ์ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนแสงดาว