วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า

วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า ผลิตเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ธัญพืช และส้มซ่าที่เป็นพืชประจำท้องถิ่นของบ้านวังส้มซ่า อีกทั้งชุมชนบ้านวังส้มซ่ายังมีการท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี ท่องเที่ยวบวรออนทัวร์ และยังมีท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมาตรฐาน

  • 104 หมู่ 1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บ้านเจ้าจัน จันทร์เจ้า

พิษณุโลก

บริการสำหรับผู้จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
อาหารและเครื่องดื่ม
ร้านค้า / สินค้า

บริษัท พิษณุโพสต์มีเดีย จำกัด

พิษณุโลก

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
โชว์ / การแสดง
ร้านค้า / สินค้า

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

บ้านเจ้าจัน จันทร์เจ้า

พิษณุโลก

บริการสำหรับผู้จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
อาหารและเครื่องดื่ม
ร้านค้า / สินค้า

บริษัท พิษณุโพสต์มีเดีย จำกัด

พิษณุโลก

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
โชว์ / การแสดง
ร้านค้า / สินค้า