วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า

วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า ผลิตเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ธัญพืช และส้มซ่าที่เป็นพืชประจำท้องถิ่นของบ้านวังส้มซ่า อีกทั้งชุมชนบ้านวังส้มซ่ายังมีการท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี ท่องเที่ยวบวรออนทัวร์ และยังมีท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมาตรฐาน

  • 104 หมู่ 1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน