บริษัท พิษณุโพสต์มีเดีย จำกัด

บริษัท พิษณุโพสต์มีเดีย จำกัด เป็นบริษัทที่เริ่มก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นธุรกิจประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 95.00 MHz จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาได้ขยายงานในส่วนของรับจัดทำโครงการเพื่อหารายได้ รับจัดงานประชุม งานประกวด และต่อยอดไปสู่จัดหาพรีเซนเตอร์ พริตตี้ MC PC เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ธุรกิจ สินค้า และบริการต่างๆ

  • 16/26 หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน