+ See More

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามเทค58

สยามเทคฟาร์ม เป็นฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดที่ได้มาตรฐาน GMP และนำมาแปรรูปเป็นผงโปรตีน

  • 191 บ้านโนนงาม หมู่6 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน