+ See More

ภูมิใจ การ์เด้น จำกัด

ภูมิใจการ์เด้น พื้นที่สวนอนุรักษ์กว่า 7 ไร่ ที่เป็นความภาคภูมิใจของผู้คนของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นสถานที่จัดงานที่ผสมผสานพื้นที่สวน ริมน้ำขนาดใหญ่และอัตลักษณ์ท้องถิ่นความเป็นไทย เข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดงานโอกาสพิเศษต่างๆ อาทิเช่น การจัดสัมนา การจัดประชุมและกิจกรรม แบบคลาสสิคท่ามกลางสวน และการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์แบบวิถีไทย พร้อมทั้งมีสวนด้านนอกให้สามารถจัดงาน outdoor ได้

  • 9/3 หมู่ที่ 6 พระราม 2 ซอย 28 แยก 18 จอมทอง เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  • 40 - 200 คน
  • 400 ตารางเมตร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน