+ See More

โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ตั้งอยู่ใจกลางย่านเพลินจิต ใกล้แหล่งสถานทูตและแหล่งธุรกิจ รอบล้อมด้วยแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีจากรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต ภายในโรงแรมตกแต่งแบบไทยร่วมสมัย บริการห้องพักทั้งหมด 277 ห้อง พร้อมบริการทุกท่านด้วยใจ ใส่ใจรายละเอียด พร้อมตอบสนองความต้องการของคุณด้วยบริการที่งดงามตามแบบฉบับของคนไทย

  • 100 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • 20 - 150 คน
  • 50 - 158 ตารางเมตร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน