+ See More

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ไบเทคเป็นสถานที่สำหรับงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ การประชุมและงานจัดเลี้ยง ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ไบเทคมีห้องจัดงานขนาดใหญ่ และบริการจัดงานครบวงจร เป็นตัวเลือกแรกสำหรับผู้จัดงานนิทรรศการและการประชุมทั่วโลก

  • 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • 80 - 3,000 คน
  • 160 - 3,300 ตารางเมตร
  • 100 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าบางนา

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน