เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

อาคาร Energy Complex มีห้องประชุมที่สามารถรองรับการจัดงานประชุม งานสัมมนา งานจัดเลี้ยงได้ตั้งแต่ 30 - 600 ท่าน

  • 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • 60 - 150 คน
  • 203 - 602 ตารางเมตร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน