+ See More

เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก

"โรงแรมเดอะ ระวีกัลยา แบงค็อกถูกสร้างขึ้นในปลายปี 1800 เดิมถือเป็นเรือนพักอาศัยของพระนมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ส่วนหนึ่งของอาณาบริเวณวังเทเวศร์ ประกอบด้วยห้องพัก 38 ห้อง ออกแบบอย่างพิถีพิถันสะท้อนให้เห็นถึงสเน่ห์และศิลปะ เพื่อสื่อสารถึงมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสยาม ตกแต่งด้วยงานศิลปะทั้งไทยดั้งเดิมและร่วมสมัย
โรงแรมตั้งอยู่ในบริเวณเมืองเก่าของกรุงเทพ ด้วยพื้นที่กว่า 900 ตารางเมตร ร่มรื่นด้วยหลายหลายพันธุ์ไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไทรอายุกว่า 120 ปี โรงแรมเดอะ ระวีกัลยา แบงค็อกคือที่สำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง

  • 10,16,16/1,164-172 ถ.กรุงเกษม ซ.เทเวศร์ 2 บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • 10 - 80 คน
  • 47 - 105 ตารางเมตร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน