+ See More

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ห้องประชุม อบรม สัมมนา ม.ฟาร์อีสเทอร์น สี่แยกสนามบิน มีรูปแบบห้องที่หลากหลาย คงต้องมีสักห้อง ที่ตรงกับความต้องการของคุณ

053201800 - 4

  • 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

น่าน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

บริษัท พร้อมเทรนเทรนนิ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

ระยอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มรภ.เพชรบุรี

เพชรบุรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

โรงแรมสีมาธานี โคราช

นครราชสีมา

ออแกไนเซอร์
สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอนแก่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และออกาไนซ์เซอร์ภาคเหนือตอนบน

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาระดับชาติ

เชียงใหม่

บริการสำหรับผู้จัดงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
โชว์ / การแสดง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
30 - 70 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
102 ตร.ม.
 
 

บริษัท ไอเด็กซ์ ไมซ์ จำกัด

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

เดคโคโมดา สตูดิโอ

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)