+ See More

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ห้องประชุม อบรม สัมมนา ม.ฟาร์อีสเทอร์น สี่แยกสนามบิน มีรูปแบบห้องที่หลากหลาย คงต้องมีสักห้อง ที่ตรงกับความต้องการของคุณ

053201800 - 4

  • 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
โลจิสติกส์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
6 - 100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
36 - 500 ตร.ม.
 
 

สมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่

เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ออแกไนเซอร์

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน

หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ มทร. ล้านนา

เชียงใหม่

วิทยากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
หัวข้อบรรยาย
ไมซ์เพื่อชุมชน, ไมซ์อย่างยั่งยืน

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
โลจิสติกส์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
6 - 100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
36 - 500 ตร.ม.
 
 

หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ มทร. ล้านนา

เชียงใหม่

วิทยากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
หัวข้อบรรยาย
ไมซ์เพื่อชุมชน, ไมซ์อย่างยั่งยืน

สมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่

เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ออแกไนเซอร์

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน