แท็ก "MeetingSpace"

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
สถานที่จัดงาน

เมอร์แชนด์ วิลล่า

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
14 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 - 69 ตร.ม.