หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ มทร. ล้านนา

หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ รับให้คำปรึกษาผู้ประกอบการไมซ์และวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์

  • 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  • ติดถนนทางขึ้นดอยสุเทพ

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน