หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ มทร. ล้านนา

หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ รับให้คำปรึกษาผู้ประกอบการไมซ์และวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์

  • 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  • ติดถนนทางขึ้นดอยสุเทพ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โออาร์จี ไซเบอร์บิซ จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หัวข้อบรรยาย
- Are You Ready ? เช็คความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกดิจิตอล
สิ่งที่ "ต้องมี" ในการทำ BRANDING
สิ่งที่ "ต้องรู้" ในการทำ Marketing
สิ่งที่ "ต้องเตรียม" ในการทำ SELLING

- สร้าง "กราฟิก" ยังไงให้ COOL ด้วย Canva
- นำเสนอ "ขั้นเทพ" ด้วยแอพ Keynote
- ถ่ายรูป/VDO ให้น่าสนใจได้ด้วยมือถือเครื่องเดียว
- เจาะลึกการใช้ DIGITAL TOOL แต่ละ PLATFORm (Google, Facebook, TIKTok, Shopee)
- Live เป็นเห็นเงินแสน
- สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ (InFLUENCER)
- ถ้าไม่อยากตกม้าตายต้องเข้าใจสิ่งนี้
"จิตวิทยาการตอบ INBOX เพื่อปิดการขาย"

บริษัท เลมมีแอด จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หัวข้อบรรยาย
การทำการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม TikTok

บริษัท ไอเดียอินไซด์ ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
วิทยากร

สถาบัน HIGH10

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
หัวข้อบรรยาย
Team Building (สร้างทีมที่ยอดเยี่ยมและมีสุข)
R.I.C.H. Happy Team (สร้างสุขในการทำงาน)
Effective Coaching (ปลดล็อค สร้างความมั่นใจ สร้างทีม)
Advanced Coaching (สร้างสัมพันธ์และนำพาทีมแบบมืออาขีพ)
Goal Achievement (สร้างเป้าหมายทุกคนในองค์กรไปสู่เป้าใหญ่ขององค์กร)
Neuro-linguistic Programing (NLP) (ศาสตร์ระดับโลกในการพัฒนาตนเอง)
Financial Mindset (ปรับความคิดการเงินส่วนบุคคลสำหรับพนักงานองค์กร)

ร้อยเรื่องดีดี จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
หัวข้อบรรยาย
1. Effective Team building
2. Leadership[ Skill
3. Service Mind to Service Excellent
4. Service Design
5. Human Resource Management
6. Retail Business Management
7. DISC Model
8. Microsoft Excel Skill
9. การวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
10. การจัดทำตัวชี้วัด KPI และ OKR
11. Success under Happiness (Mindset change)

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

บริษัท โออาร์จี ไซเบอร์บิซ จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หัวข้อบรรยาย
- Are You Ready ? เช็คความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกดิจิตอล
สิ่งที่ "ต้องมี" ในการทำ BRANDING
สิ่งที่ "ต้องรู้" ในการทำ Marketing
สิ่งที่ "ต้องเตรียม" ในการทำ SELLING

- สร้าง "กราฟิก" ยังไงให้ COOL ด้วย Canva
- นำเสนอ "ขั้นเทพ" ด้วยแอพ Keynote
- ถ่ายรูป/VDO ให้น่าสนใจได้ด้วยมือถือเครื่องเดียว
- เจาะลึกการใช้ DIGITAL TOOL แต่ละ PLATFORm (Google, Facebook, TIKTok, Shopee)
- Live เป็นเห็นเงินแสน
- สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ (InFLUENCER)
- ถ้าไม่อยากตกม้าตายต้องเข้าใจสิ่งนี้
"จิตวิทยาการตอบ INBOX เพื่อปิดการขาย"

บริษัท เลมมีแอด จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หัวข้อบรรยาย
การทำการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม TikTok

บริษัท ไอเดียอินไซด์ ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
วิทยากร

สถาบัน HIGH10

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
หัวข้อบรรยาย
Team Building (สร้างทีมที่ยอดเยี่ยมและมีสุข)
R.I.C.H. Happy Team (สร้างสุขในการทำงาน)
Effective Coaching (ปลดล็อค สร้างความมั่นใจ สร้างทีม)
Advanced Coaching (สร้างสัมพันธ์และนำพาทีมแบบมืออาขีพ)
Goal Achievement (สร้างเป้าหมายทุกคนในองค์กรไปสู่เป้าใหญ่ขององค์กร)
Neuro-linguistic Programing (NLP) (ศาสตร์ระดับโลกในการพัฒนาตนเอง)
Financial Mindset (ปรับความคิดการเงินส่วนบุคคลสำหรับพนักงานองค์กร)

ร้อยเรื่องดีดี จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
หัวข้อบรรยาย
1. Effective Team building
2. Leadership[ Skill
3. Service Mind to Service Excellent
4. Service Design
5. Human Resource Management
6. Retail Business Management
7. DISC Model
8. Microsoft Excel Skill
9. การวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
10. การจัดทำตัวชี้วัด KPI และ OKR
11. Success under Happiness (Mindset change)