แท็ก "Chiangmai"

โรงแรม ยูรานา บูติค

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
64 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
26 - 46 ตร.ม.
 
 

กอดเหนือ บูติค เฮาส์

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
13 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
34 - 43 ตร.ม.
 
 

คชสีห์ธานีเชียงใหม่

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
39 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
32 - 159 ตร.ม.
 
 

เค เอส เอ็น แพ็คเก็จ แอนด์ พรีเมี่ยม

เชียงใหม่

บริการสำหรับผู้จัดงาน

เครื่องเงินน่าน บาย จานิ

น่าน

ร้านค้า / สินค้า

ชะพูลิน ฟู้ด แอนด์ คาเฟ่

เชียงใหม่

อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับราคาอาหาร
101 - 250
รองรับ (ที่)
0 - 50
 
 

ชาปูลินเนเชอรัล รีสอร์ท

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
10 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
42 ตร.ม.
 
 

ชูการ์เคน เชียงใหม่

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
22 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
40 - 80 ตร.ม.
 
 

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
60 - 180 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
200 - 230 ตร.ม.
 
 

เชียงใหม่ฮอลล์

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
โชว์ / การแสดง
ร้านค้า / สินค้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
50 - 150 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
250 ตร.ม.
 
 

ซิลวิสโฮสเทลเชียงใหม่

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
8 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
16 - 28 ตร.ม.
 
 

ซีเอช โฮเทล เชียงใหม่

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
110 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
22 - 34 ตร.ม.