แท็ก "Chiangmai"

โรงแรม ยูรานา บูติค

เชียงใหม่

ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
98 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
3 - 42 ตร.ม.
 
 

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน

บริษัท พอลล่าแอนด์ โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์

เดอะ คอร์โฮเทล บาย สเตย์ นาว เชียงใหม่

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
56 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
20 - 60 ตร.ม.
 
 

เดอ เอิง บูติค

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
17 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
32 - 52 ตร.ม.
 
 

เค เอส เอ็น แพ็คเก็จ แอนด์ พรีเมี่ยม

เชียงใหม่

บริการสำหรับผู้จัดงาน

โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
13 ห้อง
ความจุ (คน)
24 - 1,800 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
52 - 1,515 ตร.ม.
 
 

เชียงใหม่ฮอลล์

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
50 - 150 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
250 ตร.ม.
 
 

ฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
16 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 800 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
46 - 782 ตร.ม.
 
 

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
10 - 80 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
28 - 196 ตร.ม.
 
 

โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

เชียงใหม่

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
383 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
36 - 250 ตร.ม.
ระยะทาง
ย่านตลาดไนท์บาซาร์

ณ นิรันดร์ โรแมนติก บูทีค รีสอร์ท

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
18 - 120 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
42 - 80 ตร.ม.