+ See More

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่

สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรเครือข่ายนักธุรกิจจิตอาสา SME ด้วยการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME ทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านเครือข่ายสมาพันธ์ SME ไทย เพื่อให้เกิดการตอบสนองนโยบายภาครัฐที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน SME ในจังหวัดเชียงใหม่

  • 158 อาคารเอสเอ็มอี ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
  • ใกล้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่

เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ออแกไนเซอร์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
สถานที่จัดงาน

หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ มทร. ล้านนา

เชียงใหม่

วิทยากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
หัวข้อบรรยาย
ไมซ์เพื่อชุมชน, ไมซ์อย่างยั่งยืน

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
โลจิสติกส์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
6 - 100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
36 - 500 ตร.ม.
 
 

หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ มทร. ล้านนา

เชียงใหม่

วิทยากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
หัวข้อบรรยาย
ไมซ์เพื่อชุมชน, ไมซ์อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
สถานที่จัดงาน

สมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่

เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ออแกไนเซอร์