ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพบ้านไร่กองขิง

  • 102 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  • 6 - 100 คน
  • 36 - 500 ตารางเมตร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน