+ See More

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ชื่ออุทยานหลวงราชพฤกษ์ หมายถึง สวนของพระมหากษัตริย์

ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน(ลมแล้ง ภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ) นั้น ได้รับการยกให้เป็น ดอกไม้ประจำชาติไทย และด้วยชื่ออันเป็นมงคลยิ่ง(ราชพฤกษ์ : ต้นไม้ของพระราชา) ประจวบเหมาะกับงานพืชสวนโลก "เฉลิมพระเกียติ" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้จัดในสถานที่นี้ ชื่อดอกราชพฤกษ์จึงถูกใช้เป็นชื่อของอุทธยานหลวงแห่งนี้

  • 334 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
  • 40 - 800 คน
  • 80 - 1,300 ตารางเมตร
  • 9.6 กิโลเมตร จากสนามบินเชียงใหม่

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน