+ See More

คาเฟ่เดอปารีสขอนแก่น

0

  • 888/23 หมู่ 9 ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
  • 10 - 100 คน
  • 32 - 96 ตารางเมตร

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ซี อาเซียน

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
33 - 333 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
0 ตร.ม.
 
 

SEAC (Seasia Center)

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
24 - 123 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
84 - 115 ตร.ม.
 
 

ชาเทรียม ริวเอร์ไซด์ กรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
11 ห้อง
ความจุ (คน)
10 - 300 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
0 - 270 ตร.ม.
 
 

ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

นครสวรรค์

สถานที่จัดงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
15 - 1,500 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
0 ตร.ม.
 
 

ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี

นครปฐม

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
40 - 520 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
52 - 428 ตร.ม.
 
 

โรงแรมล้านนาออเรียนทัล

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
40 - 60 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
80 ตร.ม.
 
 

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

โรงแรมอิงธารา

ขอนแก่น

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม

โรงแรม แกลเลอรี่ เลค วิว

ขอนแก่น

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
10 - 100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
81 - 151 ตร.ม.
 
 

โฆษะ

ขอนแก่น

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
10 ห้อง
ความจุ (คน)
10 - 1,200 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
0 - 920 ตร.ม.
 
 

ขอนแก่น ฮอลล์ - เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

ขอนแก่น

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
1,500 - 4,000 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
2,540 ตร.ม.
 
 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

สถานที่จัดงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
200 - 2,000 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
800 - 1,600 ตร.ม.
 
 

ประตูน้ำ โฮเต็ล จำกัด

ขอนแก่น

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
124 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
21 - 42 ตร.ม.