เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม
เป็นศูนย์จัดอบรม สัมนา ประชุม ที่พักโฮมสเตร์และโฮมลอร์ด มีทีมวิทยากร ชำนาญการ หลากหลายสาขา

  • 134 หมู่ 5 ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 ต.หนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
  • 30 - 80 คน
  • 550 ตารางเมตร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน