+ See More

โรงแรมเลอ แคสเซีย

โรงแรมเลอ แคสเซียตั้งอยู่ถนนพิมพสุต ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นประมาณ 800 เมตร มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 152 ห้อง และมีบริการห้องจัดเลี้ยง,ห้องสัมมนาจุได้มากสุดถึง 500 ท่าน

  • 68 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
  • 12 - 500 คน
  • 13 - 412 ตารางเมตร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน