+ See More

วิสาหกิจชุมชนตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยอำเภอกุมภวาปี

จัดสัมมนาสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจเป็นเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชน เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน ตลอดทั้งศึกษาดูงานแปลงต้นแบบของสมาชิก กิจกรรมการปลูกพืชผัก ประมง จำหน่ายสินค้าปลอดภัย จัดอบรมมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม รับได้ 40-50 คน

  • 57 หมู่ 1 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
  • 30 - 50 คน
  • 100 ตารางเมตร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

เจริญโฮเต็ล

อุดรธานี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
6 ห้อง
ความจุ (คน)
30 - 1,500 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
60 - 950 ตร.ม.
 
 

โรงแรมเดอะพรรณราย

อุดรธานี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
35 - 250 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
78 - 183 ตร.ม.
 
 

เดอะพรรณราย โฮเทล

อุดรธานี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
35 - 250 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
78 - 180 ตร.ม.
 
 

โรงเเรมพาราไดซ์อุดรธานี

อุดรธานี

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
4 ห้อง
ความจุ (คน)
15 - 200 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
32 - 1,200 ตร.ม.
 
 

สยามแกรนด์ อุดรธานี

อุดรธานี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
11 ห้อง
ความจุ (คน)
10 - 2,400 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
15 - 1,500 ตร.ม.
ระยะทาง
ระยะเวลาการเดินทางจากสนามบิน 30 นาที (มีบริการรถ รับ-ส่ง สนามบิน)

โรงแรม เดอ ปริ้นเซส อุดรธานี

อุดรธานี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
4 ห้อง
ความจุ (คน)
12 - 100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
10 - 114 ตร.ม.