+ See More

โพนสูงรักษ์ถิ่น

เป็นที่พักที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไถนา ดำนา เลี้ยงวัว ทำอาหารปลา ปลูกพืชผักปลอดสาร ตกเย็นหาอยู่หากิน หุงหาอาหาร สัมผัสชีวิตชาวบ้านแท้ๆ กิจกรรมพาแลง รอบกองไฟยามหนาว ฟังผู้เฒ่าเล่านิทาน สันทนาการก่อนนอน ตื่นเช้ามามีเตรียมพานบายศรีให้ ไปไหว้ขอพรที่คำชะโนด

  • 241 หมู่ 1 บ้านสวนเพชรสนิท ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
  • 6 - 20 คน
  • 350 ตารางเมตร
  • ติดถนน จากบึงหนองเรือ 1,000 เมตร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน