รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์

  • 88/1279 ซอย ยอดสุวรรณ ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

สุราษฎร์ธานี

สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
วิทยากร
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
50 - 250 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
300 - 600 ตร.ม.
ระยะทาง
3 กิโลเมตร จากสนามบินเกาะสมุย

สมาคมนักธุรกิจอาเซียน

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
วิทยากร
ร้านค้า / สินค้า

ผศ.ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์

เชียงใหม่

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
การตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลสำหรับธุรกิจไมซ์
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจไมซ์
การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระดับโลกสำหรับธุรกิจไมซ์
กลยุทธ์การสร้างมูลค่าจากวงจรชีวิตลูกค้าสำหรับธุรกิจไมซ์
การสร้างระบบฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายสำหรับธุรกิจไมซ์

สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
หัวข้อบรรยาย
วิทยากรมืออาชีพ

สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แมค อินโนเวชั่น นวัตกรรมนำธุรกิจ

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
นวัตกรรม

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สมาคมนักธุรกิจอาเซียน

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
วิทยากร
ร้านค้า / สินค้า

สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
หัวข้อบรรยาย
วิทยากรมืออาชีพ

สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แมค อินโนเวชั่น นวัตกรรมนำธุรกิจ

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร
หัวข้อบรรยาย
นวัตกรรม

พราวด์ อคาเดมิกซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริการสำหรับผู้จัดงาน
วิทยากร

บริษัท บอทน้อยอคอนซัลติ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจบริการอื่น ๆ
วิทยากร