ที่ปรึกษากฎหมาย กิตติเมท แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ให้คำปรึกษากฎหมายแก้ไขปัญหาและให้บริการและระเบียบข้อบังคับ การกำกับดูแล การปฏิบัติตามข้อกำหนดและใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ การลงทุนระหว่างประเทศ ควบรวมซื้อขายกิจการ งานด้านอสังหาริมทรัพย์ โรงงานและสินทรัพย์ ร่างสัญญาและจัดทำธุรกรรม การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จดทะเบียนระดมทุนในตลาดทุน SET,MAI,LIVE EX การรักษาความลับทางการค้า เทคโนโลยี แพลตฟอร์ม ดิจิตอล และการจ้างงาน รวมไปถึงการจัดอบรมสัมมนาแบ่งปันความรู้โดยวิทยากร

  • 621 ถนนราชวิถี บางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • MRT สิรินธร

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน