+ See More

ทราเวล ออนแอร์

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยใช้ Content เป็นโครงสร้างเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย,การตลาด,ความสัมพันธ์ในองค์กร ได้แก่ ประชุม สัมมา ทั้ง On-ground และ On-Line , ระบบการถ่ายทำ , ระบบการถ่ายทอดสด Live Stream , Key Scenes , Key virtual , การท่องเที่ยวเป็นรางวัล (Incentives) , การกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร Engagement , การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร CSR ด้วยความคิดสร้างสรรค์ อย่างรับผิดชอบ เพื่อเกิดความยั่งยืน

  • 143/61 ถนน01กาญจนาภิเษก สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน