+ See More

วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงและแปรรูปชันโรงตำบลบางน้ำผึ้ง

วิสาหกิจเพาะเลี้ยงและแปรรูปชันโรง สถานที่ตั้งใกล้กับตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 200 เมตร เป็นสถานที่สำหรับการสาธิต - จัด workshop สำหรับองค์กรณ์และครอบครับ เข่น การเลี้ยงผึ้งชันโรง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดการขยะครัวเรือน พลังงานทดแทน ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ - จำหน่ายสินค้าจากผึ้งชันโรง และสินค้าชุมชน - จัดนำเที่ยวเส้นทางจักรยานในคุ้งบางกะเจ้า กิจกรรม CSR ปลูกป่า ถังขยะรักษ์โลก ทำจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

  • 17/1 ม.8 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  • 500 วัดบางน้ำผึ้งใน