บริษัท โลเคิล อลอท จำกัด

ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สถานการณ์COVID-19ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทำให้ชุมชนที่เป็นเพื่อนร่วมทางของ Local Alike สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงชุมชน อย่างไม่ทันตั้งตัว แต่ในวิกฤตทำให้เรามองเห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้แหล่งที่ 2 ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมผสานกับอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชน โดยจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างรายได้และนำรอยยิ้มกลับมาสู่ชุมชนอีกครั้ง

  • 582/27 ซอยโพธิ์ปั้น แขวงดินแดง เขตดินแดง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพระราม9

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน