โลเคิล อไลค์ จำกัด

Local Alike เป็นบริษัททัวร์ในประเทศไทยที่ยึดมั่นในปรัชญาในการให้บริการทัวร์ที่ยั่งยืน ให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชน และเส้นทางน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น

เรามีเส้นทางครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย และมีชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้เพื่อเป็นผู้เล่าเรื่องราวภายในชุมชน

  • 582/27 ซอยโพธ์ปั้น 21 ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • 900 จากสถานี MRT พระราม 9

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน