แท็ก "Nature"

นิว เสม็ดงาม รีสอร์ท

จันทบุรี

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
80 - 100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
100 ตร.ม.
 
 

เขาใหญ่ เนเจอร์ ไลฟ์ แอนด์ ทัวร์

นครราชสีมา

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
40 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 ตร.ม.
 
 

เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต

ภูเก็ต

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
300 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
36 - 100 ตร.ม.
 
 

บ้านช้างและธรรมชาติ

กาญจนบุรี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว