โนวเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท โนวเลจด์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้นำด้านการจัดทำระบบมาตรฐานสากลพร้อมเป็นหนึ่งในการให้บริการด้านที่ปรึกษา ISO และเป็นผู้นำในเรื่องของการฝึกอบรมรวมถึงให้คำปรึกษาและช่วยพัฒนาระบบคุณภาพให้แก่องค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทต่าง ๆที่ต้องการพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้วยทีมงานที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนระบบคุณภาพที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษามายาวนานกว่า 19 ปี

  • 42 ซอยเรวดี 63 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • ฺไกล้ศูฯย์ราชการนนทบุรี

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน