ไฮฟ์สเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ไฮฟ์สเตอร์เป็นกิจการท่องเที่ยวเพื่อสังคมที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการสนับสนุนปราชญ์และศิลปินชุมชนให้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก ผ่านการท่องเที่ยวยั่งยืน

  • 2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน