จุฑา ธาราไชย

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

  • อาคารสยามพิวรรธทาวเวอร์ชั้น 25 และ 26 ยูนิต A2 B1 และ B2 989 ถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน