+ See More

ชานบุรี บูติค รีสอร์ท

โรงแรม ชานบุรี บูติค รีสอร์ต จันทบุรี
ที่พักเปิดใหม่ สร้างขึ้นจากความชื่นชอบ สนใจ
และหลงใหลในสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุเกส ?
map : https://goo.gl/maps/nWVBQYtwa1VEBqSs8
โทร : 092-397-4156
Line : chaanburi
Homepage : http://chaanburiboutiqueresort.bookengine.com/

  • 1049/49 ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมืองจันทบุรี 22000 ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน