+ See More

ฮับ ดะ ครีเอชั่น อีเว้นท์ออแกไนท์เซอร์

บริษัท ฮับ ดะ ครีเอชั่น จำกัด (Hub Da Creation Co., Ltd) ให้บริการออกแบบ3d งานผลิตและติดตั้ง รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ (Event Organizer) แบบครบวงจร อาทิ งานเปิดตัวสินค้า (Grand Opening), งานจัดเลี้ยงบริษัทฯ (Staff party), งานบูทแสดงสินค้า (Exhibition Booth), งานผลิตฉากเวที (Stage backdrop), ฉากถ่ายภาพ (Photo backdrop), งานประชุมสัมมนา (Seminar), นิทรรศการ, CSR และงานโครงสร้างไม้อัด ไม้สนและเหล็กในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งทุกชิ้นงานรับประกันคุณภาพ, ความถูกต้อง โดยช่างผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์มากกว่า 10ปี

บริการให้เช่าอุปกรณ์จัดงาน (Event Displays) โครงสร้างบูทสำเร็จรูป (Booth System), ระบบเครื่องเสียงพร้อมทีมงาน (Light & Sound System), LED Projector, เวที (Stage)

บริการเกมส์ให้เช่า (Event Game, Game Booth) เพื่องานส่งเสริมการขายหรือ เป็นกิจกรรมสันทนาการสำหรับลูกค้า อาทิ เกม Nintendo Switch, เกมส์วงล้อ, เกมส์ยิงเป้า, เกมตัวต่อ, เกมจิ๊กซอ เป็นต้น

  • 94 ต.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

หจก.ปีนฟ้า ครีเอชั่น

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ

บริษัท ไอเด็กซ์ ไมซ์ จำกัด

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

ดีเอ็มซีอีเว่นไทยแลนด์

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
บริการสำหรับผู้จัดงาน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

เดคโคโมดา สตูดิโอ

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

น้ำใจ ทัวร์ จำกัด

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์

ดิ เอกซ์แพนชัน 2

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

ดีเอ็มซีอีเว่นไทยแลนด์

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
บริการสำหรับผู้จัดงาน

บริษัท วิน ทราเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
โลจิสติกส์

อุดมพร ทัวร์

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
ที่พัก