+ See More

บริษัท เชียงใหม่จัดการประชุมและแสดงสินค้า จำกัด

ดำเนินธุรกิจ MICE อย่างครบวงจร ได้แก่ ผู้จัดงาน ผู้รับเหมา ผู้แสดงสินค้า ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จัดประชุมสัมมนา จัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะเพื่อเป็นรางวัล จัดพิธีเปิดงาน จัดหาของที่ระลึก วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับจัด Event ต่างๆ

  • 161/65 หมู่ที่ 4 โครงการบิสสิเน็สกรีนพลัสมอลล์ 3 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน