+ See More

บริษัท เชียงใหม่จัดการประชุมและแสดงสินค้า จำกัด

ดำเนินธุรกิจ MICE อย่างครบวงจร ได้แก่ ผู้จัดงาน ผู้รับเหมา ผู้แสดงสินค้า ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จัดประชุมสัมมนา จัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะเพื่อเป็นรางวัล จัดพิธีเปิดงาน จัดหาของที่ระลึก วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับจัด Event ต่างๆ

  • 161/65 หมู่ที่ 4 โครงการบิสสิเน็สกรีนพลัสมอลล์ 3 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

มีเดียวิชั่น

นนทบุรี

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
โชว์ / การแสดง

คลาสส์ซี่ มีเดี่ย กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์

บริษัท สยามบุรีทราเวลทัวร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

สงขลา

ออแกไนเซอร์
สถานที่จัดงาน

รูบี้ทราเวล เชียงใหม่

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
โลจิสติกส์

บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
บริการสำหรับผู้จัดงาน
โชว์ / การแสดง

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

ฮับ ดะ ครีเอชั่น อีเว้นท์ออแกไนท์เซอร์

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
โชว์ / การแสดง
ร้านค้า / สินค้า
โลจิสติกส์

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

วิ่งเอเจนซี่ จำกัด

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์

ช่อม่วง Outside Catering & Wedding Planner

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
โชว์ / การแสดง

บริษัท 3 2 5 บิซิเนส จำกัด

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)