+ See More

บริษัท โปรทีมบิวดิ้ง เอเชีย จำกัด

Tabtourasia ให้บริการการจัดกิจกรรมของบริษัทที่สร้างการมีส่วนร่วมที่ไม่เหมือนใคร ผ่านการใช้แอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต (tablet-app) เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการสร้างทีม (teambuilding) การอบรมพนักงาน (staff training) การยกระดับการจัดประชุมสัมมนา การปฐมนิเทศพนักงาน และโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ
ประสบการณ์และองค์ความรู้ของเราในด้านเหล่านี้ ช่วยให้เราสามารถขยายการให้บริการของเราผ่านโปรแกรมต่าง ๆ กว่า 40 โปรแกรม
โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรของคุณมีสีสันมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้การสื่อสารภายในทีมและการทำงานเป็นทีมในองค์กรของคุณมีความเข้มแข็งขึ้น

  • 99/190 หมู่บ้านเจ.ซี.การ์เด้น หมู่ที่ 12 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
  • PT

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน