+ See More

บ้านสวนสมุนไพน ชัยศิขริน

สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนใส่ใจและใฝ่หา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราเติบโตมาพร้อมกับการไว้เนื้อเชื่อใจในผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาไทย โดยใช้พืชและสมุนไพรพื้นบ้านผสานกับวิทยาการอันทันสมัย เพื่อให้คุณได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิวด้วยศิลป์และศาสตร์แห่งธรรมชาติบำบัด
เยี่ยมชมบ้านสวนสมุนไพรชัยศิขรินดอกไม้ ท้องฟ้า สิ่งแวดล้อม ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ทุกๆเรื่องราวของเราถูกถ่ายทอดไว้ที่นี่เรียบร้อยแล้ว บ้านสวนสมุนไพรชัยศิขรินขอต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านด้วยความยินดีค่ะ

  • 369 หมู่ที่ 1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน