+ See More

บจก.ปัญญาไท

บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพองค์รวมด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ฟื้นฟู บำบัดและรักษาโรค

  • 49 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โออาร์จี ไซเบอร์บิซ จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หัวข้อบรรยาย
- Are You Ready ? เช็คความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกดิจิตอล
สิ่งที่ "ต้องมี" ในการทำ BRANDING
สิ่งที่ "ต้องรู้" ในการทำ Marketing
สิ่งที่ "ต้องเตรียม" ในการทำ SELLING

- สร้าง "กราฟิก" ยังไงให้ COOL ด้วย Canva
- นำเสนอ "ขั้นเทพ" ด้วยแอพ Keynote
- ถ่ายรูป/VDO ให้น่าสนใจได้ด้วยมือถือเครื่องเดียว
- เจาะลึกการใช้ DIGITAL TOOL แต่ละ PLATFORm (Google, Facebook, TIKTok, Shopee)
- Live เป็นเห็นเงินแสน
- สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ (InFLUENCER)
- ถ้าไม่อยากตกม้าตายต้องเข้าใจสิ่งนี้
"จิตวิทยาการตอบ INBOX เพื่อปิดการขาย"

หจก.ปีนฟ้า ครีเอชั่น

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ

บริษัท เลมมีแอด จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หัวข้อบรรยาย
การทำการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม TikTok

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

บริษัท โออาร์จี ไซเบอร์บิซ จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หัวข้อบรรยาย
- Are You Ready ? เช็คความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกดิจิตอล
สิ่งที่ "ต้องมี" ในการทำ BRANDING
สิ่งที่ "ต้องรู้" ในการทำ Marketing
สิ่งที่ "ต้องเตรียม" ในการทำ SELLING

- สร้าง "กราฟิก" ยังไงให้ COOL ด้วย Canva
- นำเสนอ "ขั้นเทพ" ด้วยแอพ Keynote
- ถ่ายรูป/VDO ให้น่าสนใจได้ด้วยมือถือเครื่องเดียว
- เจาะลึกการใช้ DIGITAL TOOL แต่ละ PLATFORm (Google, Facebook, TIKTok, Shopee)
- Live เป็นเห็นเงินแสน
- สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ (InFLUENCER)
- ถ้าไม่อยากตกม้าตายต้องเข้าใจสิ่งนี้
"จิตวิทยาการตอบ INBOX เพื่อปิดการขาย"

หจก.ปีนฟ้า ครีเอชั่น

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ

บริษัท เลมมีแอด จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หัวข้อบรรยาย
การทำการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม TikTok