+ See More

หจก.ปีนฟ้า ครีเอชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีนฟ้า ครีเอชั่น มีชื่อภาษาอังกฤษว่า PEENFA CREATION LIMITED PARTNERSHIP เนื่องจากงานของผู้ก่อตั้งเป็นงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร การสร้างสรรค์ Content การให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ และการบริหารโครงการของภาครัฐ

  • 2 ซอย สวนดอก 7 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ฮับ ดะ ครีเอชั่น อีเว้นท์ออแกไนท์เซอร์

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
โชว์ / การแสดง
ร้านค้า / สินค้า
โลจิสติกส์

อุดมพร ทัวร์

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
ที่พัก

วิ่งเอเจนซี่ จำกัด

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์

บริษัท วิน ทราเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
โลจิสติกส์

สถาบัน HIGH10

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
หัวข้อบรรยาย
Team Building (สร้างทีมที่ยอดเยี่ยมและมีสุข)
R.I.C.H. Happy Team (สร้างสุขในการทำงาน)
Effective Coaching (ปลดล็อค สร้างความมั่นใจ สร้างทีม)
Advanced Coaching (สร้างสัมพันธ์และนำพาทีมแบบมืออาขีพ)
Goal Achievement (สร้างเป้าหมายทุกคนในองค์กรไปสู่เป้าใหญ่ขององค์กร)
Neuro-linguistic Programing (NLP) (ศาสตร์ระดับโลกในการพัฒนาตนเอง)
Financial Mindset (ปรับความคิดการเงินส่วนบุคคลสำหรับพนักงานองค์กร)

บริษัท ช่อม่วง จำกัด

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
โชว์ / การแสดง

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

ฮับ ดะ ครีเอชั่น อีเว้นท์ออแกไนท์เซอร์

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
โชว์ / การแสดง
ร้านค้า / สินค้า
โลจิสติกส์

บริษัท ช่อม่วง จำกัด

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
โชว์ / การแสดง

สถาบัน HIGH10

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
หัวข้อบรรยาย
Team Building (สร้างทีมที่ยอดเยี่ยมและมีสุข)
R.I.C.H. Happy Team (สร้างสุขในการทำงาน)
Effective Coaching (ปลดล็อค สร้างความมั่นใจ สร้างทีม)
Advanced Coaching (สร้างสัมพันธ์และนำพาทีมแบบมืออาขีพ)
Goal Achievement (สร้างเป้าหมายทุกคนในองค์กรไปสู่เป้าใหญ่ขององค์กร)
Neuro-linguistic Programing (NLP) (ศาสตร์ระดับโลกในการพัฒนาตนเอง)
Financial Mindset (ปรับความคิดการเงินส่วนบุคคลสำหรับพนักงานองค์กร)

ดิ เอกซ์แพนชัน 2

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ออแกไนเซอร์
ที่พัก

อุดมพร ทัวร์

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
ที่พัก

บริษัท วิน ทราเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
โลจิสติกส์