+ See More

หจก.ปีนฟ้า ครีเอชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีนฟ้า ครีเอชั่น มีชื่อภาษาอังกฤษว่า PEENFA CREATION LIMITED PARTNERSHIP เนื่องจากงานของผู้ก่อตั้งเป็นงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร การสร้างสรรค์ Content การให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ และการบริหารโครงการของภาครัฐ

  • 2 ซอย สวนดอก 7 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ละอองทอง บิส จำกัด

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
สถานที่จัดงาน
ที่พัก

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน

บริษัท โออาร์จี ไซเบอร์บิซ จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หัวข้อบรรยาย
- Are You Ready ? เช็คความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกดิจิตอล
สิ่งที่ "ต้องมี" ในการทำ BRANDING
สิ่งที่ "ต้องรู้" ในการทำ Marketing
สิ่งที่ "ต้องเตรียม" ในการทำ SELLING

- สร้าง "กราฟิก" ยังไงให้ COOL ด้วย Canva
- นำเสนอ "ขั้นเทพ" ด้วยแอพ Keynote
- ถ่ายรูป/VDO ให้น่าสนใจได้ด้วยมือถือเครื่องเดียว
- เจาะลึกการใช้ DIGITAL TOOL แต่ละ PLATFORm (Google, Facebook, TIKTok, Shopee)
- Live เป็นเห็นเงินแสน
- สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ (InFLUENCER)
- ถ้าไม่อยากตกม้าตายต้องเข้าใจสิ่งนี้
"จิตวิทยาการตอบ INBOX เพื่อปิดการขาย"

บริษัท วิน ทราเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
โลจิสติกส์

ฮับ ดะ ครีเอชั่น อีเว้นท์ออแกไนท์เซอร์

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
โลจิสติกส์

บริษัท เลมมีแอด จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หัวข้อบรรยาย
การทำการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม TikTok

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

ฮับ ดะ ครีเอชั่น อีเว้นท์ออแกไนท์เซอร์

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
โลจิสติกส์

บริษัท วิน ทราเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
โลจิสติกส์

บริษัท โออาร์จี ไซเบอร์บิซ จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หัวข้อบรรยาย
- Are You Ready ? เช็คความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกดิจิตอล
สิ่งที่ "ต้องมี" ในการทำ BRANDING
สิ่งที่ "ต้องรู้" ในการทำ Marketing
สิ่งที่ "ต้องเตรียม" ในการทำ SELLING

- สร้าง "กราฟิก" ยังไงให้ COOL ด้วย Canva
- นำเสนอ "ขั้นเทพ" ด้วยแอพ Keynote
- ถ่ายรูป/VDO ให้น่าสนใจได้ด้วยมือถือเครื่องเดียว
- เจาะลึกการใช้ DIGITAL TOOL แต่ละ PLATFORm (Google, Facebook, TIKTok, Shopee)
- Live เป็นเห็นเงินแสน
- สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ (InFLUENCER)
- ถ้าไม่อยากตกม้าตายต้องเข้าใจสิ่งนี้
"จิตวิทยาการตอบ INBOX เพื่อปิดการขาย"

ละอองทอง บิส จำกัด

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
สถานที่จัดงาน
ที่พัก

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน

บริษัท ไอเดียอินไซด์ ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
วิทยากร