แท็ก "Otop"

เชียงใหม่ฮอลล์

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
50 - 150 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
250 ตร.ม.
 
 

พญาไพร

กำแพงเพชร

ร้านค้า / สินค้า

ม่านไหม ไชยเรืองศรี

ลำพูน

ร้านค้า / สินค้า

ร้าน คนยอง ผ้าฝ้าย

ลำพูน

ร้านค้า / สินค้า

บ้านสวนสมุนไพน ชัยศิขริน

ลำพูน

ร้านค้า / สินค้า

แพรอุไร บาติก

ลำพูน

ร้านค้า / สินค้า

ร้านอรอนงค์ช่างทอง

สุโขทัย

ร้านค้า / สินค้า

กลุ่มศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว (สุนทรีผ้าไทย)

สุโขทัย

ร้านค้า / สินค้า
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ลำตัดเงินโบราณ สุโขทัย

สุโขทัย

ร้านค้า / สินค้า

ลำพูน ผ้าไหมไทย

ลำพูน

บริการสำหรับผู้จัดงาน

อีสต์ ทู เวสต์

เชียงใหม่

บริการสำหรับผู้จัดงาน

บ้านมัดใจ แพร่

แพร่

ร้านค้า / สินค้า
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว