หจก.วิชัยกุล เครื่องเขิน เชียงใหม่

เครื่องเขินนับเป็นหัตถกรรมล้านนาของภาคเหนือที่มีความสวยงามทางด้านรูปทรงและความโดดเด่นของลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยมายังยาวนาน จากภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมากกว่า ๖ รุ่นของสกุล "วิชัยกุล" ผสานความร่วมมือของเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้สืบสานการทำเครื่องเขินที่มีเอกลักษณ์ด้วยการใช้สีดำสนิทของ ยางรักตัดกับสีสว่างของทองคำแท้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างลงตัวหลากหลายเพื่อตอบสนองวิถีชีวิต และยังคงไว้ซึ่งความประณีต สืบสานงานฝีมือชั้นสูงแห่งล้านนาและส่งต่อความสง่างามงานหัตถศิลป์ไทย

  • 86 ถนนนันทาราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
  • ตรงข้าม วัดนันทาราม

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน